Müügitingimused

Ettevõtte nimiBALTIC MASTER OÜ
Ettevõtte kood11100526
Käibemaksu IDEE100948855
AadressBetooni 15, 11415 Tallinn

Kaupade ostu-müügi tingimused E-gastro e-poes

Uuendatud: 28.01.2020 .

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi nimetatud “Tingimustega”) sätestavad E-gastro veebipoe www.e-gastro.ee (edaspidi “ E-gastro pood”) üldised kasutustingimused. Reeglid kehtivad, kui ostja valib, tellib ja ostab E-gastro poes pakutavaid kaupu või kasutab muul viisil E-gastro poe pakutavaid teenuseid.

1.2.  E-gastro poes korraldab kaubavahetust, osutab ja osutab sellega seotud teenuseid Ostjale OÜ BalticMaster, registreeritud aadress: Betooni 15, 11415 Tallinn , reg.nr. 11100526 , käibemaksu number EE100948855 (edaspidi “müüja”).  E-gastro pood müüb Müüjale varalisi kaupu.

1.3. Ostja käesolevate tingimuste tähenduses on iga isik, kes teeb ostu E-gastro poes või kasutab muid E-gastro poe teenuseid (edaspidi “ostja”).  E-gastro kaupluses kasutamise ja ostmise õigus on (a) aktiivsetel füüsilistel isikutel, st täisealistel isikutel, keda kohus ei piira, ja b) volitatud esindajate kaudu tegutsevatel juriidilistel isikutel, kes on reglemendi kohaselt registreerinud E-gastro kaupluses.

1.4. Registreerumisega või tellimuse vormistamisega kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus E-gastro kauplusesse osta.

1.5. Koos ostja esitatud tellimusega saavad need tingimused ostja ja müüja vaheliseks lepinguks ja on mõlemale poolele siduv juriidiline dokument. Leping loetakse sõlmituks, kui Ostja vormistab ja teeb kauba E-gastro kauplusesse tellimuse, teeb makse vastavalt protseduurile ja tingimustele (kui Ostja on otsustanud kauba eest tasuda tellimise ajal) ja Müüja saadab kinnituse, et Ostja tellimus on vastu võetud. . Kui ostja otsustab kauba eest tasuda arve alusel E-gastro kaupluses, loetakse leping sõlmituks, kui Ostja vormistab ja esitab kaubatellimuse E-gastro poes ning müüja saadab kinnituse, et ostja tellimus on vastu võetud.

1.6. Ostjale ei anta võimalust E-gastro kauplusesse kaupa tellida, kui ta ei tunne reegleid ega nõustu nendega. Juhtudel, kui ostja ei nõustu tingimustega või nende mõne osaga, ei tohiks ta kaupa E-gastro poest tellida. Kui Ostja tellib kauba E-gastro poest, loetakse, et Ostja on reeglid läbi lugenud ja tingimusteta nendega nõustunud.

1.7. Müüja jätab endale õiguse tingimusi muuta, täiendada või täiendada.  E-gastro poes ostu sooritades järgivad Ostjad tellimuse vormistamise ajal kehtinud nõudeid, seetõttu soovitatakse ostjal tutvuda tingimustega igal ostmisel.

1.8. Müüja ei võta endale mingit riski ega vastutust ning vabastatakse tingimusteta, kui ostja pole osaliselt või täielikult tingimustega tutvunud, isegi kui talle on selline võimalus antud.

1.9. Müüjal on õigus registreeritud ostjate arvu piirata, arvestades E-gastro kaupluse süsteemi tehnilisi võimalusi.

1.10. Müüjal on õigus ilma ette teatamata piirata ostja E-gastro poe teenuste kasutamist või tühistada ostja registreerimine, kui ostja kasutab E-gastro poodi, rikkudes neid tingimusi, püüab kahjustada stabiilsust ja / või

1.11. Müüja võib E-gastro poe kasutamise ajutiselt või jäädavalt katkestada, sellest ostjale ette teatamata. Vääramatu jõu korral on müüjal õigus peatada lepingu täitmine kuni vääramatu jõu kadumiseni, teatades ostjale tellimuse peatamisest. Kui ostjat ei huvita enam lepingu hilisem täitmine, on ostjal õigus lepingust taganeda, teatades sellest müüjale. Müüja peatamise korral, kuid võimalusega täita kinnitatud tellimusi, jäävad kõik nendest eeskirjadest või kohaldatavast seadusest tulenevad õigused ja kohustused, mis on seotud juba täidetud või täidetavate tellimustega, täies jõus.